audyt prawnyŚwiadczymy usługi z zakresu przeprowadzania audytów prawnych

Oferujemy przeprowadzenie audytu prawnego przedsiębiorstwa mającego na celu wskazanie ewentualnych zagrożeń prawnych, a także sposobu ich rozwiązania przy uwzględnieniu indywidualnych potrzeb klienta. Analizy i audyty dokonywane przez naszą kancelarię prawną mają na celu dokładne sprawdzenie prawnych aspektów działalności firm, wykluczenie błędów w dokumentach, mogących spowodować straty po stronie Klienta, oraz takie sformułowanie zapisów w umowach, by były one jak najkorzystniejsze dla przedsiębiorstwa.

Nasza Kancelaria prawna oferuje Klientom usługę audytu prawnego pozwalającą na wskazanie ewentualnych zagrożeń prawnych występujących w działalności Klienta, jak również sposobu ich rozwiązania lub zminimalizowania.

Kontrola działalności pod względem prawnym, a w tym przede wszystkim treści dokumentacji prawnej oraz zawieranych umów zarówno z kontrahentami, jak i pracownikami, pozwala na wykrycie błędów przed wystąpieniem zjawisk dla firmy niekorzystnych i przedstawienie zaleceń, które mogą obniżyć lub wyeliminować koszt powstałych nieprawidłowości.

Dokładamy wszelkich starań, by nasza pomoc była dobrana do potrzeb naszych klientów i przynosiła najlepsze efekty.