Biurowiec Prawnik Nowy SączŚwiadczymy usługi z zakresu prawa dotyczącego obrotu nieruchomościami

W ramach obsługi, nasza Kancelaria Radcy Prawnego pomaga Klientom w przygotowywaniu, zawieraniu i realizowaniu transakcji dotyczących obrotu nieruchomościami. Ustalamy stan prawny nieruchomości, sporządzamy umowy, a także egzekwujemy wykonanie postanowień umownych. Dzięki stałej współpracy z rzeczoznawcą majątkowym z Nowego Sącza, zapewniamy wszechstronne poradnictwo z zakresie obrotu nieruchomościami.

Mając na względzie ciągły rozwój rynku nieruchomości nasza kancelaria oferuje klientom usługi doradztwa prawnego w zakresie transakcji dotyczących obrotu nieruchomościami. Oferujemy pomoc radcy prawnego na etapie przygotowania do zawarcia transakcji, jej sfinalizowania, a także wyegzekwowania poczynionych ustaleń umownych.

Profesjonalny prawnik zapewnia audyt stanu prawnego nieruchomości oraz negocjację najkorzystniejszych dla Państwa warunków umownych, co pozwoli na zminimalizowanie ryzyka zawieranej transakcji. Kancelaria prawna pomaga przy umowach sprzedaży, najmu, dzierżawy, i innych mających za przedmiot nieruchomości, jak również w sprawach prawa rzeczowego, takich jak zasiedzenie, ustanowienie służebności, naruszenie posiadania i inne.