prawo konsumenckieŚwiadczymy usługi z zakresu prawa konsumenckiego

Pomagamy naszym Klientom w postępowaniach przed organami administracji publicznej i samorządowej. Radca Prawny reprezentuje interesy swoich Klientów, w razie potrzeby sporządzając odwołania od decyzji administracyjnych, a także skargi do wojewódzkich sądów administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Kancelaria Radcy Prawnego Beata Kapała oferuje profesjonalną pomoc w zakresie szeroko rozumianego prawa administracyjnego. Z uwagi na złożoność, jak i częstą zmienność przepisów prawa publicznego koniecznym staje się uzyskanie pomocy radcy prawnego w dochodzeniu swoich praw, jak również regulacji nakładanych obowiązków.

W ramach specjalizacji udzielamy konsultacji, porad prawnych, jak również reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach przed organami administracyjnymi, a także sądami administracyjnymi. Specjalizacja ta obejmuje doradztwo zwłaszcza w zakresie prawa budowlanego, gospodarki nieruchomościami, a także planowania przestrzennego.