Palce - Adwokat Nowy SączŚwiadczymy pomoc prawną z zakresu prawa rodzinnego

Nasza kancelaria prawna świadczy Klientom kompleksową pomoc w sprawach dotyczących małżeństwa, stosunków pomiędzy rodzicami i dziećmi, w tym władzy rodzicielskiej i zakresie kontaktów, a także w tematyce alimentów. Zapewniamy profesjonalne zastępstwo procesowe radcy prawnego. Nasza kancelaria prawna świadczy Klientom kompleksową pomoc w sprawach z zakresu prawa rodzinnego. Profesjonalna pomoc radcy prawnego istotna jest zarówno na etapie przedsądowym, jak i sądowym.

Zasięgnięcie porady prawnej przed wszczęciem sprawy sądowej pozwala klientom na obiektywne przeanalizowanie ich stanowiska, odpowiednie przygotowanie się do rozwiązania problemu, pomoc w zakresie zebrania niezbędnych dowodów, jak i wybranie najskuteczniejszej metody działania. Na etapie sądowym zapewniamy profesjonalne zastępstwo radcy prawnego, które gwarantuje zabezpieczenie Państwa interesów w jak najwyższym stopniu.

W ramach specjalizacji nasza kancelaria prowadzi sprawy dotyczące małżeństwa, takie jak: rozwód, separacja, zezwolenie na zawarcie małżeństwa, unieważnienie małżeństwa, podział majątku wspólnego, rozdzielność majątkową, jak również inne. Pomoc prawną oferujemy także w sprawach dotyczących stosunków pomiędzy rodzicami a dziećmi, do których to spraw przykładowo zaliczyć można tematykę władzy rodzicielskiej, kontaktów, a także alimentów.