Filiżanki - adwokat Nowy SączŚwiadczymy usługi prawne z zakresu sporządzania, sprawdzania i analizowania umów.

Na podstawie analizy wskazujemy potencjalne zagrożenia, jak również korzyści wynikające z zapisów umownych. Uczestniczymy w negocjacjach handlowych, dbając o to, by umowy zawierane przez naszych Klientów były dla nich bezpieczne.

Oferujemy Państwu pomoc prawną radcy prawnego w zakresie tworzenia, sprawdzania i analizy umów zarówno w obrocie prywatnym, jak i profesjonalnym. Zgodnie z zasadą „lepiej zapobiegać niż leczyć” uważamy, że zadbanie o kształt umowy na etapie jej zawierania wywiera ogromny wpływ na satysfakcję stron z jej późniejszego wykonania.

Odpowiednie dobranie zapisów umownych pozwala na osiągnięcie założonego celu przy najbardziej korzystnym dla klienta kompromisie obu stron, jak również na zabezpieczeniu interesów klienta w przypadku wystąpienia konfliktu w trakcie realizacji umowy lub po jej zakończeniu. W przypadku nieprawidłowego wykonania umowy przez kontrahenta oferujemy Państwu pomoc radcy prawnego w rozwiązaniu konfliktu, zarówno na drodze polubownej, jak i sądowej.